Teenused

Kaeve- ja planeerimistööd
Niitmistööd
Teehooldustööd
Sise- ja välikoristustööd
Koristus- ja abitööd ehitusel
Kändude freesimine
Kergekaaluliste kaupade (kuni 1tonn) transport
Kardinatarvikute müük ja paigaldus